WSP INCLUSIEF

Inclusief ondernemen loont


Bent u een inclusieve werkgever? Misschien heeft u nog nooit zo bij deze vraag stilgestaan. De kern van inclusief ondernemerschap is dat u maximaal gebruikmaakt van uw bestaande personeelsbestand én het potentieel op de arbeidsmarkt. Of, kort gezegd: dat ieders talenten optimaal worden benut. Ook de talenten van mensen voor wie werk op het eerste oog minder vanzelfsprekend is: mensen die langer werkloos zijn, mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld. Cijfers laten zien dat ondernemers die werk maken van inclusie beter presteren. Het leidt tot een hogere productiviteit en meer medewerkerstevredenheid. Dus… bent u nog geen inclusief werkgever? Waar wacht u nog op?

Stapsgewijs naar inclusief ondernemerschap

WerkgeversServicepunt Noord-Limburg helpt u op tal van manieren om de omslag te maken naar inclusief ondernemerschap.

Persoonlijke kennismaking & Arbeidsdeskundig advies

Optimaal gebruikmaken van ieders talenten… Het klinkt heel logisch. Maar waar begint u? Door een afspraak te maken met onze arbeidsdeskundige. Hij komt graag persoonlijk kennismaken. Hij beantwoordt uw vragen, brengt samen met u processen en taken in kaart, maakt inzichtelijk waar ruimte is voor mensen met een arbeidsbeperking en helpt u werkzaamheden slim te organiseren. En… niet minder belangrijk: hij vertelt u meer over de toegevoegde waarde van samenwerken met WerkgeversServicepunt Noord-Limburg. Nieuwsgierig? Maak nu een vrijblijvende afspraak.

Training voor begeleiders

Wanneer u als werkgever mensen in dienst heeft die extra begeleiding nodig hebben, kan het fijn zijn om hier wat hulp bij te krijgen. Wij bieden u een tweedaagse training waarbij u of een van uw medewerkers wordt opgeleid tot ‘natuurlijk begeleider’ van iemand met een arbeidsbeperking.

Jobcoaching

Anders dan traditionele jobcoaches, staan onze medewerkers niet primair naast de werknemer, maar naast u: de werkgever. Wij helpen u om vaardigheden te ontwikkelen die u als inclusief ondernemer versterken. Onze jobcoaches dragen kennis over en geven u inzichten die u of uw medewerkers helpen als (bege)leider van mensen met een arbeidsbeperking. Onze missie is geslaagd zodra het leidinggeven aan uw medewerker op rolletjes loopt en wij in feite overbodig zijn.

Praktijkverklaring MBO

Vergroot de duurzame inzetbaarheid van uw bestaande of nieuwe medewerkers zonder startkwalificatie door hen een korte praktijkleerroute op maat aan te bieden. Uw medewerker krijgt dan een praktijkverklaring mbo: een officiële erkenning voor de vaardigheden. Hiermee versterkt u niet alleen uw organisatie, maar ook de medewerker. Doet u mee?

//]]>