PRAKTIJKVERKLARING MBO

Voor ondernemers met een toekomstvisie


De vraag naar vakmensen is gigantisch. Toch wordt het potentieel van ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders momenteel niet optimaal benut. Het gaat om werkzoekenden en werkenden die vooralsnog geen havo-, vwo- of mbo niveau 2 diploma op zak hebben, kortweg mensen ‘zonder startkwalificatie’ genoemd. Leren bij een erkend leerbedrijf kan deze mensen helpen zich verder te ontwikkelen tot duurzaam inzetbare werknemers. Daarom werken regionale partijen samen om praktijkleerroutes op maat aan te bieden, die leiden tot het behalen van een praktijkverklaring mbo: een officiële erkenning voor de vaardigheden die de werkende in de praktijk van het leerbedrijf opdoet. Doet u mee?

Kosteloos investeren in talent

Deelname aan de mbo-leerroute is kosteloos voor werkgevers. Wel vergt het uw inzet en de mindset om mensen toekomstproof te willen maken: u investeert in talent. Uw organisatie wordt een erkend leerbedrijf. U helpt mensen om zich verder te ontwikkelen binnen uw bedrijf of daarbuiten en vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke rol. Bovendien vergroot u het regionale arbeidspotentieel en draagt u bij aan een sterkere regionale arbeidsmarkt.

Alle voordelen

  • Goed opgeleide werknemers versterken de concurrentiekracht van uw bedrijf.
  • De vakbekwaamheid en wendbaarheid van uw werknemers wordt groter.
  • U leert potentiële werknemers kennen en kunt een baan aanbieden wanneer de kandidaat voldoet aan de eisen.
  • Uw werkvraag is leidend. U wordt vooraf betrokken bij het opstellen van een praktijkgericht leertraject.
  • U geeft invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), aan goed werkgeverschap en u vervult een belangrijke sociale rol in de samenleving.
  • Werkzoekenden en werknemers zijn met een praktijkverklaring beter toegerust voor een baan. U draagt dus bij aan hun duurzame inzetbaarheid.
  • Het traject legt een basis voor doorleren in het mbo: een groot deel van de kandidaten stroomt door naar een BBL-opleiding.

Wat houdt het in?

Als werkgever kunt u uw huidige werknemers en/of werkzoekenden zonder startkwalificatie een praktijkleerroute op maat aanbieden binnen uw bedrijf. Bij het opstellen van de leerroute kijkt een regionale mbo-opleider mee om ervoor te zorgen dat de praktijkopdrachten de juiste kwaliteit hebben. Een medewerker binnen uw bedrijf begeleidt de kandidaat op de werkvloer en leert hem of haar de vakspecifieke vaardigheden. Hij beoordeelt ook wanneer een kandidaat de vaardigheden onder de knie heeft. Na afronding van het traject ontvangt de kandidaat een praktijkverklaring mbo: een door het ministerie, werkgevers en brancheorganisaties aanvaarde erkenning van deze praktijkvaardigheden.

“Mensen zonder startkwalificatie zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Een opstap bieden naar groei is een mooi cadeau dat u ze als werkgever kunt schenken.”

Wie kan meedoen?

De leerlijn is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie: mensen voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma vooralsnog niet haalbaar lijkt, maar die wel gemotiveerd en in staat zijn om te leren op de huidige of toekomstige werkplek.

Icons WSP praktijkverklaring1

Samen de weg bepalen

Wanneer iemand aangeeft het leertraject te willen volgen, volgt een gesprek samen met u als (potentiële) werkgever en met Leren en Werken Noord-Limburg, die het traject monitort. U dient een erkend leerbedrijf te zijn - of kunt dit worden - en stelt een praktijkopleider beschikbaar die de kandidaat op de werkvloer begeleidt. Samen bepalen we welke vaardigheden nodig zijn om een praktijkverklaring te kunnen halen. In sommige gevallen volgt eerst een voortraject, om iemands algemene werknemersvaardigheden te verbeteren. Starten kan op ieder moment. Heeft u nog geen medewerker die in aanmerking komt voor een praktijkleerroute, maar wilt u wel meedoen? Het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg werft en selecteert voor u geschikte kandidaten.
Icons WSP praktijkverklaring22

Leren op de werkvloer

Uw medewerker doorloopt een intensieve periode van werken en leren. Het verschilt per kandidaat en per traject hoelang deze periode duurt: er is altijd sprake van maatwerk. Vaste ingrediënten zijn: leren door mee te werken binnen uw bedrijf en begeleiding door een van uw medewerkers. Tijdens dit traject ontvangt de deelnemer inkomen (afhankelijk van de situatie via een contract met de werkgever, uitzendbureau of uitkeringsinstantie).
Icons WSP praktijkverklaring33

Afronding en blik vooruit

Als blijkt dat iemand over de vaardigheden beschikt, ontvangt hij of zij een door werkgevers en brancheorganisaties erkende praktijkverklaring mbo. Deze verklaring, die de waarde van iemands vaardigheden aantoonbaar maakt, wordt verstrekt door een erkende mbo-opleider en wordt bovendien officieel geregistreerd bij DUO.

Uw partners in Noord-Limburg

Sinds 2018 wordt in een landelijke pilot onderzocht of de praktijkverklaring de overgang van mensen zonder startkwalificatie naar duurzaam werk vergroot. In Noord-Limburg werken verschillende partijen samen in deze pilot: het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg (Gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas,Venlo, Venray, UWV, en sociale werkvoorzieningsbedrijven Intos, NLW Groep en WAA groep), het Servicepunt Leren & Werken (vertegenwoordigt tevens Gilde Opleidingen en Citaverde College) en SBB.

Wilt u als werkgever meedoen aan de nieuwe mbo-leerlijn? Neem voor meer informatie contact op met het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg via 06-18 52 77 67 of via noordlimburg@lerenenwerken.nl.

//]]>