"Werkgevers hebben de komende jaren niet alleen heel veel medewerkers nodig, ook het gewenste opleidingsniveau stijgt."

Waar zijn de werknemers van de toekomst?


'In 2022 groot personeelstekort in techniek, zorg en onderwijs' kopte NOS in december. Een recent onderzoek uitgevoerd door de LWV en het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg bevestigt deze constatering: binnen nu en vijf jaar staan werkgevers te schreeuwen om goed – nee, beter - gekwalificeerde medewerkers, in onze regio vooral ook in de logistiek en de bouw. Maar wat verwachten werkgevers eigenlijk? En hoe kan het onderwijs hier een rol in spelen? De resultaten van het onderzoek in een notendop.

Dichter bij elkaar

Eerst even een stapje terug in de tijd. Het onderzoek komt voort uit het in 2017 opgestarte regionaal onderwijsoverleg Noord-Limburg, een initiatief van de LWV, waarin werkgevers en onderwijsinstellingen zijn vertegenwoordigd. Over het ‘waarom’ van dit overleg vertelt LWV-secretaris Janou Martens: “De LWV zet zich samen met de industriële kringen in Noord-Limburg en met Ondernemend Venlo in om onderwijs en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. De enquête diende eigenlijk als een soort 0-meting. Wat is de huidige stand van zaken? Waar zitten knelpunten en verbeterpunten als we kijken naar het vervullen van vacatures? Over welke competenties moeten toekomstige werknemers beschikken?”

Meer mensen en het liefst hoger opgeleid

Alleen al de 130 respondenten verwachten in de komende twee jaar 1200 nieuwe medewerkers nodig te hebben. Dat aantal staat synoniem aan een groei van het personeelsbestand van 16%. In de drie daaropvolgende jaren verwachten ze nog een extra groei van 20%. Het gaat vooral om vacatures op MBO niveau 3 en 4 én op HBO en WO niveau. Een veelgehoorde oorzaak is de uitstroom als gevolg van de vergrijzing. “Werkgevers hebben de komende jaren dus niet alleen heel veel medewerkers nodig”, legt Janou uit, “ook het gewenste opleidingsniveau stijgt. En als we dan kijken naar de gewenste opleidingsrichting, dan zoeken werkgevers vooral naar kandidaten met een opleiding op het gebied van techniek & procesindustrie, transport & logistiek en economie & administratie.”

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is wel dat de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs beter kan. Vooral op het gebied van innovatie lijkt er sprake te zijn van een mismatch. Janou: “Bedrijven moeten innoveren, maar scholen beschikken vaak niet over meest actuele, technische middelen. Toch is zo’n probleem redelijk makkelijk op te lossen. Denk eens aan living labs waarbij studenten bij bedrijven op locatie praktijkervaring opdoen. Maar vergis je niet: het zijn niet alleen de harde competenties die niet aansluiten bij de vraag van werkgevers. Ook de zachte competenties zoals intrinsieke motivatie, hands-on mentaliteit en sociale vaardigheden verdienen meer aandacht van het onderwijs.”

Parallel aan bovengenoemde vraag, vragen bedrijven zich ook af hoe we talent aan onze regio kunnen binden. Want opleiden is één, maar als goed gekwalificeerde werknemers vervolgens in – pak ‘m beet – de regio Eindhoven of de Randstad gaan wonen en werken, hebben we nog steeds een probleem.

Hoe nu verder?

De resultaten spreken boekdelen. Daarom buigt het regionaal onderwijsoverleg Noord-Limburg zich in maart van dit jaar over de uitkomsten. “Ze vormen het vertrekpunt voor een actieplan dat we samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en natuurlijk het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg de komende tijd verder vorm gaan geven.” De LWV heeft het thema arbeidsmarkt en onderwijs ook regionaal hoog op de agenda staan. Middels het expertisecentrum arbeidsmarkt en onderwijs zet zij zich dagelijks in om vraagstukken binnen dit thema op te pakken en haar leden met de juiste partijen in contact te brengen.
//]]>